ก้าวข้ามศตวรรษที่ 21 เพื่อประเทศไทยที่มั่งคั่ง มั่นคง และยังยืน

พระภาวนาโกศลเถระ (หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร)