พ่อสอนลูกให้รู้ว่าทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว

พากันไปเที่ยวทะเลทั้งครอบครับอันแสนอบอุ่น

ขอเวลาคิดสัก สอง สาม วัน นะคับ อีกไม่นานจะเขียนแน่นอน