พ่อสอนลูกให้รู้ว่าทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว

พากันไปเที่ยวทะเลทั้งครอบครับอันแสนอบอุ่น

แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน