เว็บ เป็นคำเรียกสั้น ๆ ของ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) ซึ่งหมายถึง สถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้มาตรฐานโปรโตคอลเอชทีทีพี (Hypertext Tranfer Protocol : HTTP) เว็บถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hypertext Markup Language : HTML) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งสามารถเชื่อมโยง (ไฮเปอร์ลิงก์) เพื่อเรียกดูรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อไปได้ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต

คำว่า เว็บ นั้น ได้แยกคำศัพท์เฉพาะทางออกเป็นหลายคำ ดังนี้

- เว็บเพจ (Web Page) คือ หน้าในของเว็บไซต์ หรือจะเรียกได้ว่าหน้าย่อยๆของเว็บไซต์นั้นๆครับ แต่ถ้าเรามาเปรียบกับหนังสือหนึ่งเล่ม ก็จะเปรียบได้กับ หน้ากระดาษหน้าใน หรือ หน้าเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นๆ

- โฮมเพจ (Home Page) คือ คำที่ใช้เรียกเฉพาะ หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ที่เราได้เข้าถึงถ้าเปรียบกับหนังสือก็จะเหมือน คล้ายกับหน้าปกหนังสือ ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจของเว็บเราให้สวยงาม และ น่าสนใจ จะช่วยให้โอกาสที่คนจะเว็บเข้า มาดูเว็บไซต์ของเรา หรือมีแรงจูงใจที่จะเข้าชมเว็บของเรา

- เว็บไซต์ (Web Site) คือ ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่รวมกันอยู่ในเว็บไซต์ เว็บนั้นๆ ก็คือ โฮมเพจ และ เว็บเพจ เมื่อรวมกันแล้วเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเว็บไซต์ และเช่นเดียวกันครับถ้าเปรียบกับหนังสือคือ หนังสือ 1 เล่ม / เว็บไซต์ 1 เว็บ

   เว็บไซต์ กำหนดออกเป็น 8 ประเภท

  1. เว็บท่า Portal site (โพแท็ล ไซต์) ว็บท่านั้นอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า variety web (เว็บ วาไรตี้ )
  2. เว็บข่าว News site (นิว ไซต์) เว็บข่าวมักเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรข่าวหรือสถาบันสื่อสารมวลชนต่างๆ
  3. เว็บข้อมูล Information site (อินฟอเมชั่น ไซต์) เว็บข้อมูลนั้นเป็นเว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ
  4. เว็บธุรกิจหรือการตลาด Business (บิสสิเนส) / Marketing site (มาเก็ตติ้ง ไซต์) เว็บธุรกิจหรือการตลาด เป็นเว็บไซต์ที่มักสร้างขึ้นโดยองค์กรธุรกิจ
  5. เว็บการศึกษา Education site (เอ็ดดูเคชั่น ไซต์) เว็บการศึกษามักเป็นเว็บที่สร้างขึ้นโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป
  6. เว็บบันเทิง Entertainment site (อินเตอร์เทนเมนต์ ไซต์) เว็บบันเทิงนั้นมุ่งเสนอและให้บริการต่างๆ
  7. เว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร None-profit organization site (นอน-โปฟิท ออแกไนซ์เซชั่น ไซต์) เว็บประเภทนี้มักจะเป็นเว็บที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ
  8. เว็บส่วนตัว personal site (เพอร์ซันแนล ไซต์) เว็บส่วนตัวอาจเป็นเว็บของคนๆ เดียว เพื่อนฝูง หรือครอบครัวก็ได้ โดยอาจจัดทำขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

- เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) คือ เว็บที่นำเอาโปรแกรมประยุกต์ (Application) มารวมไว้ในเว็บโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงโปรแกรมมิ่ง Web Programming Language

การเรียกใช้งานเว็บผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web Browser เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML และนำภาษาเฉพาะอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความสารมารถด้านการโต้ตอบกับสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ภายในเว็บไซต์ เช่น ภาษา ASPPHP , SQL , Java ฯลฯ

website development

 

ในปัจจุบัน การออกแบบเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจาก มีหลากหลายกลุ่มนักพัฒนาเครื่องมือในการออกแบบเว็บไซต์ ให้เลือกใช้เครื่องมือมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป หรือแม้กระทั่ง CMS (Content Management System) อย่าง Mambo , Joomla , Wordpress , Drupal , PHP-Nuke , MoodleDocuwiki รวมทั้ง FrameWork อื่นๆ เช่น .NetKotchasan (คชสาร) , Yii , CodeIgniter , Symfony , Laravel , Fat-Free (F3) , CakePHP2 , Agile Toolkit , Docker , NodeJS เป็นต้น

 

บทความในครั้งต่อไป จะนำความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ มาขยายความกันต่อนะครับ