ปวงข้าพระพุทธเจ้าเกิดในรัชกาลที่ ๙ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ร่วมขบวนแถวเดินเท้า เข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระบรมมหาราชวัง